Koverte

Mogu se izraditi u različitim veličinama, mogu biti sa ili bez prozor. envelope-1438867_1280
Uglavnom se štampa logo preduzeća, sa kontakt podacima, a mogu se
odštampati i željene ilustracije preko cele povrsine koverte.