Memorandumi

Izrađuje se u A4 formatu, standardni materijal za izradu memoranduma je 80 ili 90 grmemorandum-letter
kunstdruk ,u jednoj ili dve boje sa jedne strane, a za dvostrano štampane memorandume se koristi kunstdruk od 110, 135 ili 150 gr.
Deblji papir nudi mogućnost punog klora na punog klora na
memorandumu i više slobode u pripremi štampe.